Materjal on valminud Tiigrihüppe Sihtasutuse toel.„Tere kevad“ õpikeskkonna http://tere.kevad.edu.ee/ kasutamisest V klassi loodusõpetuse ainekursuses.

Osalevad mõlema klassi kõik õpilased (2x36)

Andres Raa

Tallinna Reaalkooli õpetaja